Regulament de desfasurare pentru concursul “Ce culoare are casa ta ideala?” organizat pe postul de radio Europa FM

Publicat de 22.04.2018

Articolul 1. Organizatorii Concursului


Societatea SC KÖBER SRL cu sediul in localitatea Dumbrava Rosie, Str. Gheorghe Caranfil (fosta Uzinei) nr. 2, jud. Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 27/1405/1991, cod unic de inregistrare RO2005144, cont RO 84 INGB 0018000044988911, deschis la ING Bank sucursala Piatra Neamt, reprezentata de D-na Mariana Kober – Administrator, denumita in continuare ORGANIZATOR,
si
Societatea EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL – R S.A.,cu sediul în Bucureşti, Str. Horia Macelariu, 36-38 sector 1, înscrisa în Registrul Comerţului sub numarul J40/3402/1999, CUI: RO 11717605, denumita in continuare CO-ORGANIZATOR, detinatoare a postului de radio Europa FM organizeaza in perioada 13-24 martie 2017 concursul intitulat “Ce culoare are casa ta ideala?”, prin intermediul postului de radio Europa FM, in conditiile stabilite prin prezentul Regulament.

Organizatorii pot schimba sau modifica conceptul si formatul concursului ori de cate ori considera necesar acest lucru. De asemenea, Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
Prezentul concept si format al concursului reprezinta obiect al dreptului de autor al organizatorilor, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Socieatetea SC KÖBER SRL si societatea EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL – R S.A. au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.
Societatea EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL – R S.A. este operator de date cu caracter personal, fiind inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 11148.
Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanti.


Articolul 2. A. Organizarea si mecanismul concursului


2.1 Concursul intitulat “Ce culoare are casa ta ideala?” se desfasoara in perioada 13-24 martie 2017, prin intermediul postului de radio Europa FM, in cadrul emisiunii „Desteptarea” cu George Zafiu si Vlad Petreanu, desfasurata in intervalul orar:07:00 – 10:00, de luni pana vineri, cate 1(un) concurs/zi.
2.2 Pentru a putea participa la concurs, ascultatorii Europa FM trebuie:
– sa asculte in fiecare zi programul Europa FM in zilele si tronsoanele mentionate in art.2.1.
– la semnalul de concurs sa trimita un SMS, intr-un interval de timp dat de 10 minute, la numarul 1769 (SMS cu tarif normal, valabil in retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange, Digi si Telekom) cu textul “CULOARE” urmat orasul tau si de raspunsul la intrebarea “Ce culoare are casa ta ideala si de ce?”. Sunt inscrisi in concurs doar participantii care au trimis sms-uri valide ce au fost receptionate de catre Europa FM.
– Dupa expirararea celor 10 minute de la semnalul de concurs, prin tragere la sorti realizata prin intermediul unui soft specializat apartinand Europa FM, se va alege un SMS castigator dintre mesajele valide inscrise in concurs. Prezentatorii emisiunii “Desteptarea” vor apela in direct autorul mesajului selectat care va raspunde si in direct la intrebarea adresata si, ulterior declarat castigator. Daca participantul ales nu raspunde la telefon, acesta este declarat necastigator, urmand a se realiza o alta tragere la sorti si preluat un alt ascultator in
direct.
– participantii au sansa sa castige in perioada mentionata la art. 2.1 cate un premiu zilnic per concurs constand intr-un kit de renovare.
2.3. Ascultatorii Europa FM se pot inscrie cu mai multe sms-uri, in timpul alocat conform art. 2.2 .
2.4. In perioada 13-24 martie 2017, se vor organiza 10(zece) concursuri in total, conform cu planificarea de la punctul 2.1.


Articolul 3. Participantii la concurs. Conditii de participare.


3.1 La concursul intitulat “Ce culoare are casa ta ideala?”, poate participa orice persoana fizica, care a implinit varsta de 18 ani si care face dovada domiciliului sau rezidentei in Romania.
3.2 Inscrierea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre participanti, a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre acestia. Organizatorul concursului va face publice numele castigatorilor si castigurile acordate.
3.3. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza .
3.4 Participarea la concursul “Ce culoare are casa ta ideala?” implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, fotografiile si materialele filmate cu acestia sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor.
3.5 Nu pot participa la concurs angajatii si colaboratorii cu contract ai organizatorilor, rudele angajatilor organizatorilor pana la gradul 2, precum si angajatii si rudele acestora pana la gradul 2 apartinand tertelor societati implicate in promovarea proiectului reprezentat de concursul intitulat “Ce culoare are casa ta ideala?”.


Articolul 4. Valoarea si acordarea premiilor din concurs


4.1 In cadrul concursului se acorda 10(zece) premii zilnice.
Un premiu zilnic consta in:
– 1xEcolux C2,5L;
– 1xEcolasure C2,5L;
– 1xImpregnant Ecolasure C0,75L;
– 1xEmail Micau 850M C2,5L;
– 1x vopsea Zertifikat Bai si Bucatarii;
– 1x vopsea Zertifikat Tavane;
– 1x Vopsea Gata colorata;
– 1x Amorsa G8101 P4L


in valoare de 478 lei(cu TVA inclus)/premiu. Valoarea totala a premiilor este de 4780 lei (valoare cu TVA inclus).
4.2 Castigatorii vor fi contactati de catre un reprezentant al Europa FM, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la castigarea premiilor, pentru a primi toate detaliile necesare validarii premiilor.
4.3. Ascultatorii care participa o data la concurs si castiga unul dintre premiile mai sus mentionate, nu mai au dreptul sa participe la aceasta campanie dupa momentul castigarii premiului.


Articolul 5. Taxe si impozite. Acordarea premiilor


5.1. Pe baza informatiilor privind numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale castigatorilor, premiile vor fi distribuite de catre Organizator. Premiul va fi trimis print-o firma de curierat la adresa comunicata de acestia. In situatia refuzului din partea castigatorului de a semna documentele de predare-primire a premiului si comunicarea unei copii xerox dupa C.I/B.I, acesta nu se mai acorda. Costurile de livrare a premiilor cad exclusiv in sarcina organizatorului.
5.2. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii trebuie sa transmita o copie a CI/ BI catre CoOrganizatorul Europa Fm in termen de maxim 5 zile de la luarea la cunostinta despre castigarea premiului. Dupa expirarea acestui termen, castigatorul pierde dreptul de a-si mai revendica premiul.
5.3. In cadrul acestei campanii, nu este posibila inlocuirea premiilor constand in vouchere de cumparaturi sau produse cu contravaloarea acestora in bani sau alte obiecte si premiile nu pot fi cedate catre terti.
Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune interese.
5.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea acordarii premiului in situatia in care datele de contact ale castigatorului(numele, prenume, telefon, adresa completa) nu sunt cele comunicate catre Europa FM.
5.5. Produsele acordate drept premiu, aflate in perioada de valabilitate la momentul acordarii lor castigatorului, nu pot face obiectul unor reclamatii de produs.
5.6. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat de catre castigatori pentru premiile obtinute in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal.
5.7. Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite.
5.8 Participantilor la concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.


Articolul 6. Dreptul de contestatie. Litigii


6.1 Participantii inregistrati la concursul intitulat “Ce culoare are casa ta ideala?” pot exercita un drept de contestatie referitor la desemnarea castigatorului, in termen de 24 ore, dupa desemnarea castigatorului, prin inregistrarea contestatiei la adresa de mail pusa la dispozitie de catre organizator pentru concurs, anume sesizari.concursuri@europafm.ro., impreuna cu datele de contact (adresa, nume si prenume complet, act de identitate cu toate datele aferente).
6.2 Contestatia inregistrata in termenul prevazut la art. 6.1, se judeca de catre o comisie desemnata de organizator, in termen de maxim 72 de ore de la inregistrarea acesteia, rezultatul deliberarii fiind trimis prin email, afisat atat la sediul Europa FM cat si pe adresa de internet – www.europafm.ro.
6.3.In cazul in care rezultatul deliberarii este de natura sa duca la nevalidarea unui castigator si sa confere premiul altuia, acesta va fi anuntat pe post imediat dupa deliberare.
6.4 In cazul in care datele de contact nu sunt corecte si pun in imposibilitate transmiterea unui raspuns, Organizatorii vor face dovada transmiterii acestuia prin intermediul raportului de expediere prin e-mail generat automat de programul folosit.
6.5 In cazul admiterii contestatiei, se invalideaza castigatorul si se continua concursul, din punctul in care acesta a fost intrerupt ca urmare a desemnarii castigatorului invalidat.
6.6. In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a contestatiei, acesta are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti competente din Romania, respectiv de la sediul organizatorului.


Articolul 7. Dispozitii finale


7.1 Organizatorii nu sunt responsabil de eventualele defecţiuni tehnice aparute în timpul desfăşurării concursului, acestea fiind considerate ca si cauze exoneratoare de raspundere. Astfel, organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.
7.2 Regulamentul de participare poate fi modificat de catre organizator pe parcursul derularii concursului, sub rezerva publicitatii acestor modificari, in termen de maxim 24 ore de la producerea acestora, efectuata in aceleasi conditii de publicitate ca si pentru prezentul regulament.
7.3 Publicitatea prezentului regulament se realizeaza pe site-ul www.europafm.ro si prin punerea sa la dispozitia oricarui interesat, in mod gratuit, la sediul Europa FM din Str. Horia Macelariu 36 – 38, Sector 1, Bucuresti.
7.4. În cazul in care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de catre Organizator în legătură cu aceasta.
7.5. Organizatorii sunt îndreptăţiti să ia toate măsurile necesare în caz de orice tentativă care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii. Încercarea de fraudă va rezulta în descalificarea respectivului consumator şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorii au dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
7.6 Prin inscrierea la concursul desfasurat pe Europa FM, care are calitatea de operator de date cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.677/2001, participantii isi dau acordul expres si neechivoc, ca datele lor  personale sa intre in baza de date a organizatorului. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor inscrisi la concurs. Participantul la concurs are calitatea de persoana vizata, care in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 are urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art.14) si dreptul la opozitie (art.15).
7.7. Participantii inscrisi la concurs au dreptul de a obtine din partea organizatorului, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de acesta, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazului in care exista dispozitii legale contrare. Participantii inscrisi au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea
sau actualizarea datelor personale.
7.8. Prin participarea la concursul intitulat “Ce culoare are casa ta ideala?” la Europa FM, participantii inscrisi isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa fie folosite de organizator/coorganizator, in viitor, pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, e-mail, noi oferte, informatii despre noi promotii ale organizatorului, mesaje publicitare si de marketing, fara alte obligatii din partea organizatorului.

Organizatori
S.C. KÖBER S.R.L.
EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL – R S.A.

Data:
28.02.2017